Zawiadomienie o podjęciu uchwały o wyrażeniu zgody na przekształcenie stowarzyszenia w stowarzyszenie rejestrowe

Zarząd Stowarzyszenia „Dla Autymu” z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, wpisanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Powiatu Grodziskiego pod numerem 50 uprzejmie zawiadamia Wierzycieli Stowarzyszenia, że w dniu 12 grudnia 2021 roku Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dla Autyzmu” na mocy uchwały numer 3 z dnia 10 grudnia 2021 roku podjęło decyzję o przekształceniu w stowarzyszenie rejestrowe, wraz ze zmianą adresu siedziby na 05-825 Grodzisk Maz., ul. Spółdzielcza 9.

Udostępnij