Stowarzyszenie Dla Autyzmu

Z miłości do neuroróżnorodności.

Wspólna przestrzeń
Wspólna przestrzeń

Szerząc wiedzę o autyzmie, budujemy świadome i przyjazne otoczenie. Uczestniczymy w życiu lokalnej społeczności.

Zespoły pracy środowiskowej
Nasza Pracownia

Tworzymy miejsce rozwoju kompetencji życiowych i zawodowych. Organizujemy opiekę wytchnieniową, półkolonie i wyjazdy.

Nasz dom
Nasz dom

Planujemy stworzenie domu stałego pobytu i mieszkań treningowych, dających szansę na szczęśliwe i niezależne życie.

O NAS

Każdy człowiek, bez wyjątku, jest wartością samą w sobie. Wszyscy jesteśmy sobie równi. Potrzebujemy zrozumienia, zaspokojenia potrzeb i przyjaznych warunków do rozwoju.

Dlatego MY, rodzice osób z autyzmem, chcemy pokazać naszemu otoczeniu, że autyzm jest tylko – i aż – odmiennym wzorcem rozwoju. To bariery społeczne i ekonomiczne sprawiają, że nasze dzieci nie dostają szansy, na którą zasługują. Nie ma w nas zgody na powielanie stereotypów w postrzeganiu inności.

Czy to rewolucja? Raczej naturalna ewolucja. Zmiana, której autorami są właśnie rodzice, przyjaciele oraz same osoby ze spektrum autyzmu. Rodzice, którzy mieli dość rad, by „oddali swoje dzieci do zakładu opieki i skupili się na swojej przyszłości”. Dzięki nim powstały terapie, przedszkola, a nawet pierwsze szkoły dedykowane specjalnie osobom z autyzmem.

Zmiana trwa, nadal jednak wiele brakuje. Po ukończeniu szkoły nasze dzieci tracą szansę na dalsze, zdobywane w trudzie, postępy. Chcąc zapewnić im stały rozwój, potrzebujemy zadbać o nich po skończeniu szkoły, stworzyć im domy, mieszkania treningowe, miejsca pracy – ośrodek wsparcia i samorealizacji.

Kierując się miłością do neuroróżnorodności, chcemy pomóc nie tylko dorastającym osobom z autyzmem, ale również całym ich rodzinom. Pragniemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem z całą lokalną społecznością.

Nasz zarząd

Magdalena Malinowska

Prezeska Zarządu

Katarzyna Ciaciura
Emilia Dąb-Szakińska
Krzysztof Malinowski
Aleksander Ciaciura

Komisja rewizyjna

Janusz Krzyczkowski
Tomasz Bogucki
Andrzej Maziński
22

Członków

15

Podopiecznych

100

Pomysłów

1000

Uścisków